โอกาสดีๆ ที่ไม่ควรพลาด สำหรับ SMEs หน้าใหม่ ในงานแสดงสินค้า STYLE 2018

โอกาสดีๆ ที่ไม่ควรพลาด สำหรับ SMEs หน้าใหม่ ในงานแสดงสินค้า STYLE 2018 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดโครงการผู้ประกอบการรายใหม่ (The New Faces) ในงานแสดงสินค้า STYLE เดือนเมษายน ระหว่างวันที่ 19 – 23 เมษายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เพื่อสร้างเวทีให้กบั ผู้ประกอบการ SMEs สินค้าของขวัญของตกแต่งบ้านเสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องหนัง กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ และเฟอร์นิเจอร์ ที่ไม่เคยเข้าร่วมงาน แสดงสินค้านานาชาติ ในการประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักต่อผู้ซื้อ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สร้างโอกาสพบปะเจรจาการค้าและการผลักดันการตลาด การส่งออกสินค้าไปสู่ต่างประเทศ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ เบอร์ติดต่อ 0 2507 8334 หรือ orawan.ditp@gmail.com
ภายในวัน ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
DITP Call Center 1169