กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ดันอุตสาหกรรมของเล่นไทย มอบรางวัลงานออกแบบของเล่นนวัตกรรม T – STYLE: BIG TOY DESIGN 2018

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ดันอุตสาหกรรมของเล่นไทย มอบรางวัลงานออกแบบของเล่นนวัตกรรม

T – STYLE: BIG TOY DESIGN 2018  ในงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok

       

ของเล่นเป็นหนึ่งในกลุ่มสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศไทย ปัจจุบันโซเชียลเนตเวิร์ก เกมออนไลน์ และเทคโนโลยี ได้เข้ามาแทนที่การเล่นแบบเดิมๆ นอกจากนี้วิถีการเลี้ยงดูเด็กก็เปลี่ยนไปตามค่านิยมครอบครัวยุคใหม่ที่มีลูกน้อยลง ในขณะที่มีประชากรสูงวัยเพิ่มมากขึ้น

เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการและนักออกแบบไทยพัฒนาศักยภาพในการผลิตสินค้าของเล่นให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และนำนวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่ม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมมือกับ สมาคมอุตสาหกรรมของเล่นไทย จัดทำโครงการ T – STYLE: BIG TOY DESIGN 2018 ภายใต้แนวคิด “เพลิน : PLEARN (Play+Learn) TOGETHER” เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ของคน 2 วัย คือ วัยเด็กและวัยผู้สูงอายุ โดยผ่านการเล่น การสอน และการเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีการพัฒนาผลงานจนสำเร็จเป็นต้นแบบ (Prototype) ทั้งสิ้น 11 ผลงาน และนำมาจัดแสดงภายใต้นิทรรศการ T-STYLE  และมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศ ในงาน STYLE Bangkok ตุลาคม 2561”

พิธีมอบรางวัลให้แก่ ผู้ชนะเลิศจากโครงการ T – STYLE: BIG TOY DESIGN 2018 จัดขึ้นวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ เวทีกลาง  โดยมี นายภูสิต รัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ และ คุณอมรชัย นาคศุภมิตร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมอุตสาหกรรมของเล่นไทย ให้เกียรติมอบรางวัลแก่ผู้ชนะทั้ง 3 ทีม ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม TRIPLE – D ผลงาน WORM SPEED

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม WILD BOARS RESCUERS ผลงาน MOOPA

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม THE MIND ผลงาน THE MIND

นิทรรศการ T – STYLE : BIG TOY DESIGN 2018 จัดแสดงภายในงานแสดงสินค้า “STYLE Bangkok ตุลาคม 2561” ระหว่างวันที่ 17- 21 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและ การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ 0 2507 8361, 8364, 8404 เว็บไซต์ www.stylebangkokfair.com หรือ สายตรงการค้าระหว่างประเทศ 1169